طراحی سایت
فرم پرسش از کتابدار








تصویر امنیتی

Text/HTML

پرسش های متداول از طریق diglib@medilam.ac.ir

راه های دسترسی به منابع الکترونیکی چیست؟

بمنظور سهولت در بازیابی اطلاعات ، این منابع از سه روش در دسترس شما قرار دارند :

 – از طریق کتابخانه  دیجیتال

-        1 . داخل شبکه (بدون نیاز به کد کاربری)

-          2. افکمپوس(داشتن کد کاربری و پسورد)

-          3. Vpn(کدکاربری)


چگونه می توان به مقالات تمام متن  فارسی دسترسی داشت ؟ 

مقالات فارسی داخلی را می توانید از طریق پایگاههای SID ، Magiran  مشاهده نمائید .

منظور از مجموعه منابع آزمایشی و رایگان  چیست ؟ 

در دوره های مختلف هر سال ، کتابخانه مرکزی پس از هماهنگی های لازم امکان استفاده از برخی پایگاههای اطلاعاتی جدید را بصورت آزمایشی و رایگان فراهم می نماید . این منابع در دوره زمانی محدودی قابل دسترسی هستند و کاربران دانشگاه در شبکه داخلی به آنها دسترسی خواهند داشت . پس از اتمام دوره آزمایشی در صورتیکه از منابع مذکور استفاده کافی صورت گرفته باشد بر اساس خط مشی تامین منابع دانشگاه اقدام به تهیه آن منابع و برقراری دسترسی دائمی فراهم می گردد.

 

جستجو