طراحی سایت
Text/HTML
کارشناس واحد:
خانم پروانه رنجبر کارشناس ارشد علم اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

ارتباط باما

 

آدرس : ایلام- بانگنجاب -   معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام --تلفن: 32223079- فاکس:32223079


ILAM University Of Medical Sciences , Ilam, Iran

E-mail: Diglib@medilam.ac.ir


جستجو