شماره: 37940
1401/02/11
ثبت نام بن کارت اعتباری نمایشگاه کتاب برای اعضای هیئت علمی،طلاب ودانشجویان
ثبت نام بن کارت اعتباری نمایشگاه کتاب برای اعضای هیئت علمی،طلاب ودانشجویان

نمايشگاه كتاب از تاريخ 21 تا 31 ارديبهشت به دو صورت فيزيكي و مجازي برگزار مي شود.

 سايت نمايشگاه كتاب :

https://tibf.ir

سامانه خريد بن كتاب :

https://bon.tibf.ir

* استفاده از يارانه اعتباري «صرفا» در خريد غيرحضوري و از طريق سامانه فروش كليك نماييد امكان پذير است. بنابراين عرضه و فروش كتب توسط ناشران در محل نمايشگاه، آزاد و به صورت "نقديشامل تخفيف ناشر خواهد بود.

 *سقف يارانه اعتباري خريد كتاب براي دانشجويان وطلاب  350 هزار تومان است كه از اين مبلغ  200 هزار تومان آورده دانشجويان وطلاب است و  150 هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با مشاركت بانك صادرات ايران است.

* سقف يارانه اعتباري خريد كتاب براي اعضاي هيئت علمي 600 هزار تومان است كه از اين مبلغ  300 هزار تومان آورده عضو هيئت علمي و  300 هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با مشاركت بانك صادرات ايران است.

* يارانۀ خريد كتاب (بن كتاب) به صورت «اعتبار خريد» به كد ملي متقاضيان اختصاص مي ­يابد، لذا براي ثبت نام نياز به واريز وجه نيست.

* اعتبار يارانه سهم خريدار در هنگام خريد كتاب در( سامانه فروش (كليك نماييد محاسبه و از صورتحساب خريد كسر مي­ گردد.

* با توجه به محدوديت بودجۀ اختصاص يافته و سقف اعتباري تعيين شده براي هر استان، اولويت ثبت نام با متقاضياني است كه زودتر اقدام نموده اند. بديهي است پس از تكميل ظرفيت و اعتباراستان، امكان ثبت نام متقاضيان جديد نخواهد بود.

* لطفاً فرايند ثبت نام را تا دريافت اين پيامك: «يارانه خريد كتاب روي كد ملي شما شارژ شد» از طريق شماره 30004141 ادامه دهيد تا عمليات ثبت نام و دريافت اعتبار در وضعيت "نهايي شده" قرار گيرد.

* هر كد ملي تنها يكبار مجاز به دريافت يارانۀ خريد كتاب (بن كتاب) مي باشد.

* هنگام ثبت ­نام، شماره تلفن ­همراه بايد فعال، در دسترس و «در اختيار» شخص ثبت نام كننده (كد ملي خريدار) باشد.

* شماره تلفن همراه ثبت نام كننده الزاما بايستي متعلق به كد ملي درج شده باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©