شماره: 26907
1398/11/16
کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Science direct

به اطلاع کلیه دانشجویان وپژوهشگران محترم می رساند کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Science direct در تاریخ 98/11/16 در سالن انفورماتیک معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد.

حق انتشار محفوظ است ©