شماره: 26623
1398/10/25
کارگاه آشنایی با پایگاه scopus

به اطلاع کلیه کارشناسان کتابخانه (دانشکده ای وبیمارستانی ) وکلیه کارشناسان پژوهش دانشگاه می رساند کارگاه آشنایی با پایگاه   scopus در تاریخ 98/10/29 از ساعت 12تا14در سالن انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار می گردد.

حق انتشار محفوظ است ©