معرفی Pubmed

درافت نسخه

Pubmed شامل بیش از 19 میلیون مقـاله ی طـبی از MEDLINE   و مجلات عـلوم زیستی می باشد.

مقالات ممکن است  دارای لینک به متن کامل (Full-Text) از (PMC) PubMed Center  یا سایت های دیگـر باشـد.

آدرس دقیق این سایـت http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed می باشد ولی می توان با وارد کـردن Pubmed.com , pubmed.net , pubmed.org  وارد صـفحه ی اول ایـن سایـت شد.