دسترسی از طریق آفکمپوس

دسترسی به مجموعه مجلات و پایگاههای اطلاعاتی خارج از شبکه اینترنت دانشگاه با داشتن کد کاربری و پسورد امکان پذیر است.

جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور داشتن نامه مکتوب از معاونت تحقیقات و فناوی دانشگاه الزامی است. چهار شنبه, 27 دی 1396

http://217.219.202.25:2048/login