طراحی سایت
اخبار
17
چکیده: دسترسی به نسخه ۲۰۱۸ کتاب   Clinical key   Total Burn Care
17
چکیده: دسترسی به نسخه ۲۰۱۸ کتاب اطلس جراحی پلاستیک چشم پزشکی از طریق مجموعه   Clinical key   
07
چکیده: به اطلاع می رساند، همزمان با گرامی داشت هفته پژوهش با مذاکرات صورت گرفته با ناشر BMJ امکان استفاده از دوره آموزشی online ناشر مذکور با عنوان Research to publication از این تاریخ به مدت شش ماه برای دانشکده ها / دانشگاه های علوم پزشکی فراهم گردیده است. نامه مربوطه برنامه
25
چکیده: به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته این مرکز با ناشر JoVE، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه فیلم‌های آموزشی مجله مذکور از طریق آدرس https://www.jove.com از تاریخ بیست و هشتم آذر ماه 1396به‌ مدت سه ماه برای دانشکده/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده‌است. ناشر JoVE  بیش از 7000 مقاله تصویری ... ادامه »
27
چکیده: دسترسی آزمایشی Cambridge University Press
جستجو