نظرسنجی
Loading
                           
                         
                         
  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432223079
  • فکس: 08432223079
  • Email: diglib@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی:  دیماه 97